373 okunma

Küçükler ve Kısıtlılar Nasıl Evlenebilir?

Küçükler ve Kısıtlılar Nasıl Evlenebilir?

Madde 126 –  Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Madde Gerekçesi:

Maddede “Ana ve babasının veya vasisinin” şeklindeki sayma yerine, bunların tamamını ifade etmek üzere “yasal temsilcisinin” deyimine yer verilmiştir.

Yürürlükteki maddenin ikinci cümlesi gereksiz bir hükümdür. Evlenmenin ilanı esnasında ana ve babadan yalnız biri velayete sahip ise, velayete sahip olan kişi “yasal temsilci” olduğundan ve birinci cümlede de bu kişinin izni arandığından, ister ana isterse baba velayet hakkına sahip olsun, bu durumda velayet hakkına sahip olan bu kişi yasal temsilci kavramı içerisinde zaten yer aldığından ikinci cümle metne alınmamıştır.

Madde 127 – Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Yürürlükteki maddenin kenar başlığında ve metninde kullanılan “mahcur” terimi yerine daha isabetli ve arı Türkçe bir sözcük olan “kısıtlı” sözcüğü tercih edilmiştir. Ayrıca maddede kullanılan “rıza” yerine buradaki anlamına uygun olarak “izin” sözcüğü kullanılmıştır.

Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrası, aşağıdaki 128 inci maddede, yasal temsilcilerden her ikisinin de, yani hem velilerin hem de vasilerin izin vermemesi halini kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır.

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*