481 okunma

Hukukta Nişanlanma Nedir?

Hukukta Nişanlanma Nedir?

Medeni Kanun Madde 118 – Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.

Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.

Nişanlıya Nerde Dava Açılır?

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, nişanlı ya da resmi nikahı olmayarak bir süre birlikte yaşamış kişilerin uyuşmazlık ya da ayrılma durumlarında haklarını aile mahkemelerinde değil, asliye hukuk mahkemelerinde araması yönünde karar verdi”

Evli Olan Kişinin Başkasıyla Nişanlanması Kabul Edilir Mi?

TMK.nun 118. maddesi hükmüne göre; “nişanlanma, evlenme vaadiyle olur”. Gerçekte evli olan birisi bir başkası ile yeniden nişanlanma akdi yapamaz. Şayet yapılmış ise, yapılan bu akit geçersiz olup, yasal anlamda nişan akdi olarak kabulü olanaksızdır.

Tarafların Resmi Nikah Olmaksızın Düğün Yapması

Somut olayda; dosyadaki tüm bilgi ve belgelere ve tanık beyanlarına göre, davacının davalı ile resmi nikah olmaksızın karı koca hayatı yaşamak üzere düğün yapıp biraraya geldiği anlaşılmaktadır. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında bu tip durumlarda, eylemin haksız fiil niteliğinde olduğu ve nişan kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanıp, davanın Aile Mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılıp sonuçlandırılması gerektiği şeklindedir.

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*