Aile – Boşanma Hukuku

Gizli Hat Kullanan Sadakatsiz Eşten Boşanma

10 okunma

ADANA NÖBETÇİ ( )  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI               : VEKİLİ                   : – DAVALI                : – KONU                   : Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi ile tarafların boşanmalarına karar       verilmesi istemidir AÇIKLAMALAR  : Müvekkil ile davalı X tarihinde evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden X doğumlu X veyahut X doğumlu Y isminde iki evlatları bulunmaktadır. Y reşit olup X İnşaat Mühendisliği Kısmı’nde öğrenim görmektedir. X 14 yaşlarında olup lise birinci derslik öğrencisidir. Çocuklar müvekkilimin yanında kalmaktadır. Tarafların X senelik birliktelikleri karşılıklı saygı, sevgi veyahut itimat içinde devam ...

Devamını Oku »

Akıl Hastalığı Eşten Ayrılmak İçin Geçerli Bir Sebep Midir?

14 okunma

Akıl hastalığının, ayrılma sebebi olabilmesi perspektifinden, Uyuşmazlık açıldığı sırada var olması, Hastalığın iyileşmeyeceğinin resmi sıhhat kurulu raporuyla tespit edilmiş olması, Hastalık sebebiyle hissedar yaşamın davacı eş perspektifinden çekilmez hale gelmiş olması gerekir . Akıl hastalığı sebebiyle ayrılma davası, bu şartların oluşması halinde daima açılabilir. Doğrusu sorun açılabilmesi perspektifinden herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Kanunu dayanağı ise şu şekildedir: Ortak hayatı sonlandırma sebebi olan akıl hastalığının evlenmeden sonrasında olması oluşması, bundan dolayı öteki eş perspektifinden hissedar yaşamın çekilmez hale gelmesi, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının da resmi sıhhat kurulu raporu ile tespit ...

Devamını Oku »

Boşanma Davasında Tazminat İsteyen Eş Kusursuz Mu Olmalıdır?

23 okunma Boşanma Davasında Tazminat İsteyen Eş Kusursuz Mu Olmalıdır?

1) Tazminat isteyen eş kusursuz olmalıdır: Maddi tazminat talep edebilmek için, talepte bulunan eşin kusursuz olması gerekir. Burada «kusursuz olma» deyimine verilecek anlam son derece önemlidir. Gerçekten, kusursuz olmadan maksat acaba tazminat talebinde bulunacak eşin mutlak kusursuzluğu mudur? Maddi tazminat isteyecek tarafın mutlak olarak kusursuz olması gerekmez. Zira bir boşanma davasında eşlerden birinin mutlak olarak kusursuz olması pek nadirdir. Çoğunlukla iki eşin ...

Devamını Oku »

Anlaşmalı Boşanma Serbestliğinin Sakıncaları

53 okunma Boşanma Davasında Tazminat İsteyen Eş Kusursuz Mu Olmalıdır?

Yararlarına karşılık, bu tür boşanmanın önemli olan sakıncaları da özellikle şunlardır: Eğer eşlere karşılıklı anlaşma ile boşanma yetkisi verilirse, mahkemenin işi sadece bu boşanmayı tescilden ibaret kalacak ve böylece boşanma devlet denetiminden, toplum kontrolundan çıkarak ilgililere âit özel bir sorun durumuna gelecektir. Bunun doğal sonucu olarak, nafaka, ödence (tazminat), çocukların egeliğinin kime verileceği, çocuklarla kişisel ilişki gibi konuları da, doğal ...

Devamını Oku »

Anlaşmalı Boşanmanın Eşler İçin Yararları

40 okunma Boşanma Davasında Tazminat İsteyen Eş Kusursuz Mu Olmalıdır?

Anlaşmalı Boşanmanın Eşler İçin Yararları Karşılıklı anlaşma ile boşanmanın yararları şöyle özetlknebilir: Karşılıklı anlaşmayla boşanmş insanın kişiliğine ve özgür iradesine yaraşan bir çözümdür. Bu yöntemle boşanma kadın ve erkeğin evlilik içinde ve dişmda hak eşitliğine uygun bir çözümdür. Karşılıklı anlaşmayla boşanma davalarında aile gizlerinin (sırlarının) mahkemede herkesin önünde ortaya serilmesini ve eşlerin birbirini, kimi zaman çirkin biçimde, suçlamalarını önler. Eşler ...

Devamını Oku »

Günümüzde Anlaşmalı Boşanmayı Kabul Eden Ülkeler

Günümüzde Anlaşmalı Boşanmayı Kabul Eden Ülkeler Günümüzde karşılıklı anlaşmayla boşanmayı kabul eden ülkeler, İskandinav memleketleri, Fransa, Belçika, Lüxemburg, Sovyetler Birliği başta olmak üzere, öbür bütün komünist ülkelerdir. Şimdi bağımsızlıklarını yitirmiş olan Estonya ve Letonya devletlerinde, eskiden de karşılıklı anlaşma ile boşanma vardı. Sovyetler Birliği’nde devrimden hemen sonra karşılıklı. anlaşmayla boşanma kabul edildiği gibi, eşlerden birinin tek yönlü iradesiyle de boşanma ...

Devamını Oku »

Boşanmada Çocuğun Mallarını Hangi Eş Yönetir?

Boşanmada Çocuğun Mallarını Hangi Eş Yönetir? TMK, çocuk malları deyimi ile ne kast ettiğini açıkça belirtmiş olmamakla beraber, buradaki mal ifadesi, sadece taşınır ve taşınmaz mallar olarak düşünülmeyip geniş yorumlanmak sureti ile çocuğun malvarlığı olarak algılanmalıdır . Buna ek olarak belirtilmelidir ki çocuğun malvarlığı, anne ve babanınkinden ayrı ve bağımsız bir malvarlığıdır. TMK-m.352/f.l hükmü, anne ve babaya, velayetleri sürdüğü müddetçe ...

Devamını Oku »

Avukat Saim İNCEKAŞ ile Röportaj

103 okunma

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana genelinde bir çok avukatlık ofisi bulunmaktadır. Adana’da avukatlık ofisleri çoğunlukla ceza ve boşanma davaları ile ilgilenmektedir. Bu yazımızda Adana’da boşanma ve ceza hukuku üzerine uzmanlık sahibi olan Av. Saim İNCEKAŞ’ı inceleyeceğiz. Kendisinin ceza ve medeni hukuk alanında 5.000’i aşkın kaleme aldığı yazı mevcut. Haliyle röportajımızı kabul etmesi bizi oldukça heyecanlandırdı. Kuruluş ve Tarihçesi Av. Saim İncekaş Adana’da ...

Devamını Oku »

Boşanma Davasında Islah

Islahın Konusu Taraflarca yapılabilen usûlî işlemler, ıslahın konusunu teşkil eder. Davanın taraflarından her biri, yaptıkları usûlî işlemleri kısmen ya da tamamen ıslah edebilirler (HMK. md. 176/1). Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler Aşağıda belirtilen işlemler ıslah yoluyla yapılabilir: Davanın müddeabihi (değeri) artırılabilir. Örneğin sekiz bin liralık alacak davasında miktar on bin liraya yükseltilebilir (Kısmî ıslah). Dava değiştirilebilir. Örneğin “Tapu İptali ve Tescil ...

Devamını Oku »

Boşanma Davalarında Hakimin Takdir Yetkisi

99 okunma

Boşanma davası ispat ve deliller üzerine kurulu bir süreçtir. Uygulamada ispat ve delil bakımından en zorluk çekilen davalardan birisidir. Çünkü genellikle taraflar birbirlerinin üzerine çeşitli iddialar atarlar ve bu iddialar genellikle ne tanık ne de şahit bulunan dört duvar arasında bir alanda gerçekleşir. Dolayısı ile bu soyut durumların kanıtlanması oldukça güçtür. Boşanma davasına bakan Aile Mahkemesi Hakimi bu süreçte takdir ...

Devamını Oku »