537 okunma

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

            ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

 

 

 

…………. tarihinden beri evlilik birliğine sahip olan davacı …………… ile davalı ……………  anlaşmalı boşanmaya karar vermiş ve aşağıdaki hususlar konusunda mutabakata varmış olup, işbu protokol boşanma davasına  esas olmak üzere  kendi rızaları ile  imza altına almışlardır.

  • Davacı ile davalının müşterek çocukları bulunmamaktadır iş bu sebeple aralarında velayete ilişkin uzlaşmazlık bulunmamaktadır.

  • Davacı ile davalı birbirlerinden karşılıklı olarak maddi/manevi tazminat, nafaka, edinilmiş mallara katılma payı, yargılama giderleri ve vekalet ücreti talebinde bulunmayacaklardır.

  • Davalı ……………………….. evlilik öncesinden beri kiracı olarak oturduğu ve evlilik birliğinden sonra da oturmaya devam edilen “ ………………………………………………….“ adresindeki müşterek evde kalacak olup, davacının kendisine ait evde bulunan özel  eşyaları  alması hususunda ve …………………………….’ın   en geç ………………………  evden ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Paylaşılan eşyalar dışında tarafların birbirinden  haricen  çeyiz, ziynet eşyası gibi talepleri olmayacaktır.

  • Tarafların evlilik birliği içerisinde yapmış oldukları harcama ve borçları (kredi, kredi kartı, çek, senet borcu gb.) üzerinde karşılıklı olarak sorumlulukları bulunmamaktadır.

  • Taraflar davalı ……………………’ın , …………………….’a en geç …………. tarihinde banka yoluyla ………………… TL para aktarımı yapması konusunda mutabakata varmıştır.

Tarafların işbu protokolde sayılanlar haricinde birbirlerinden herhangi bir hak veya alacak talebi olmayacaktır. Taraflar bu hususu ayrı ayrı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. İşbu 5( beş) maddeden oluşan anlaşmalı boşanma eki olarak düzenlenen protokol 3 (üç) nüsha olarak tanzim edilmiş, tarafların karşılıklı rızaları ile  imza altına alınmıştır.

 

DAVACI

DAVALI

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*