4.245 okunma

Boşanma Davası Temyiz Dilekçesi

Boşanma davasında temyiz dilekçesi nasıl hazırlanır? Bu yazımızda temyiz dilekçesinin inceliklerini ele aldık.

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

gönderilmek üzere”

 ….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                                                    :

 

TEMYİZ EDEN

DAVACI-KARŞI DAVALI                            :

VEKİLİ                                                                 :Av.

DAVALI-KARŞI DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                                               :

KONU                                                               :  Aleyhe olan hüküm kısmının bozulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

1- Mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Verilen kararın gerekçesi bulunmamaktadır. Dosyamızdaki tanık beyanlarına ve dava dosyaları dahil dosya içindeki delillere niçin itibar edilmediği, gerekçeli karardan  dahi anlaşılamamaktadır.

2- Davacı davalıya kötü muamele ettiği dosyadaki delillerle sabit olduğu halde bu husus  dikkate alınmamıştır. Medeni Kanunun 174. maddesinde düzenlenen manevi tazminatın şartlarından olan, kötü muamele ve aldatma fiilleri nedeni ile ayrı yaşamaları söz konusu olması ve müvekkil ……………….ayrılıkta kusuru bulunmaması şartları oluştuğu halde manevi olarak DÜŞÜK BİR BEDEL tazminata karar verilmemiştir. Müvekkilimizin uğramış olduğu acı ve ızdırabın değerinin  12.000 TL olarak belirlenmesinin müvekkilde yaratacağı mağduriyetin boyutları, yüksek mahkemenizce   değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır.

3-Yine müvekkilimizin velayeti altında olan ……….ile babası arasında kurulan şahsi ilişkide, düzenlenen görüşme vakitleri 6 yaşında olan küçük ………..’ün yaşı dikkate alınmadan düzenlenmiştir. Hafta sonu ve dini bayramlar olarak düzenlenen görüşme süreleri, henüz annesinin bakım ve şefkatine ihtiyacı olan Begüm için çok uzundur. Ayrıca bir çocuğun annesinden bu kadar süre ayrı kalacak olması çocuğun ruh sağlığında ve gelişiminde bırakacağı etkilerin de unutulmaması gerekmektedir. . Müvekkilimiz çocuğun babası hakkında psikolojik problemleri olduğunu öne sürmesi ve yapmış olduğu hareketlerin de bu durumu kanıtlar nitelikte olması göstermektedir ki çocuğun babası ile bu kadar uzun süre kalacak olması  çocuğun psikojok gelişimi açısından da uygun değildir. Babanın şiddet eğilimli olduğu zaman zaman ailesine şiddet uyguladığı dosyadaki bilirkişi raporlarıyla da sabit bulunuştur. Anılan nedenlere rağmen babayla uzun görüşme süresine karar verilmesi hatatlıdır.

4- Hükümde nafaka miktarları arttırılmasına rağmen günümüz ekonomik şartlarına ve müvekkilimin ekonomik, sosyal şartlarına uygun bir artırım yapılmamıştır. Verilen kararda belirlenen nafaka miktarı hakkaniyete aykırıdır. Çocuk için eğitim masrafları hobileri ve bu zamana kadar ailesi tarafından sağlanan imkanlarının aynının devam edebilmesi için hükmedilmiş olan 300 TL değerindeki iştirak nafakası kesinlikle yetersizdir. Kocanın maddi durumu da göz önüne alındığında en az 1000 TL iştirak nafakasına hükmedilmesi gerektiği de açıktır. Çocuğun halen devam etmekte olduğu yüzme kursu, müzik eğitimi gibi eğitimlerinin 300 TL ile nasıl devam edebileceği muammadır. Yoksulluk nafakasına bakıldığında ise 200 TL olarak belirlenmiş olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Niteki 200 TL günümüz şartların bir haftalık mutfak masrafına bile çok zor yetecek bir tutardır.

Önceden devam etmiş olduğu işini eşinin baskıları ve dayatmalarıyla kaybetmiş olan müvekkilimiz kendisi neredeyse açlık sınırındadır. 200 TL nafaka ile geçinebileceğini düşünmek vicdanları yaralayıcıdır. Kocanın maddi durumu da göz önüne alındığında 200 TL nafakaya hükmedilmesi hukuka ve hakkaniyete uygun değildir.

 

HUKUKİ NEDENLER : HMK. ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle işbu boşanmaya ilişkin hükmün aleyhimize sonuç doğuran kısımları olan tedbir ve yoksulluk nafakasına ilişkin kısmının, maddi ve manevi tazminata ilişkin kısmının velayet altındaki küçük ile şahsi ilişki kurulması kısımının BOZULMASINA karar verilmesini talep edrim.

 

                                                                                                                                              Davacı Vekili

3/5 - (1 vote)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*