525 okunma

Evliliğin Mutlak Butlanla İptali Davasını Kim Açar?

Evliliğin Mutlak Butlanla İptali Davasını Kim Açar?

Madde 146 –  Mutlak butlan davası, Cumhuriyet savcısı tarafından resen açılır.

Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.

Dava, mutlak butlan sebebiyle evliliğin iptaline ilişkindir. Uyuşmazlık, Türk Medeni Kanunu’nun 146.maddesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36/a maddeleri dikkate alındığında Cumhuriyet Savcısının evliliğin mutlak butlan nedeni ile iptali davalarına katılmasının zorunlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 146.maddesi “ Dava açma görevi ve hakkı” madde başlığı altında ; “ Mutlak butlan davası, Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen açılır. Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.” hükmünü içermektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere Cumhuriyet Savcısının 146.madde gereği dava açması bir hak değil, görevdir.Bu nedenle davayı açıp, davaya katılması zorunludur. Bu düşüncenin temelinde kamu düzeni yatmaktadır.Bu husus Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 28.03.1990 tarih, 1990/2-122 E. 1990/211 K. sayılı ilamında da benimsenmiştir.

Madde 147 – Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından resen dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.

Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş açabilir.

Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez.

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*