411 okunma

Boşanma Davasında Islah

Islahın Konusu

Taraflarca yapılabilen usûlî işlemler, ıslahın konusunu teşkil eder. Davanın taraflarından her biri, yaptıkları usûlî işlemleri kısmen ya da tamamen ıslah edebilirler (HMK. md. 176/1).

Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler

Aşağıda belirtilen işlemler ıslah yoluyla yapılabilir:

Davanın müddeabihi (değeri) artırılabilir. Örneğin sekiz bin liralık alacak davasında miktar on bin liraya yükseltilebilir (Kısmî ıslah).

Dava değiştirilebilir. Örneğin “Tapu İptali ve Tescil Davası”, “Elatmanın Önlenmesi Davası” na dönüştürülebilir (Tümden ıslah)

Davanın konusu değiştirilebilir. Örneğin, aynen ifâdan vazgeçip, ıslah yoluyla davaya konu edilen şeyin değeri istenebilir.

Davanın sebebi değiştirilebilir. Örneğin terk sebebine dayalı boşanma davası ıslah yoluyla, akıl hastalığına dayalı boşanmaya dönüştürülebilir.

(Kaynakça: Adana’da boşanma avukatlığı üzerine uzman Av. Saim İncekaş)

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*