569 okunma

Boşanma Davası Temyiz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davası sonucunda istediğiniz yönde bir karar çıkmaz ise bu karara itiraz etme hakkınız vardır. Hukuk sisteminde buna “temyiz” etmek denmektedir. Boşanma kararının temyiz edilmesi için “temyiz dilekçesi” hazırlanır ve kararı veren mahkemeye sunulur. Aşağıda sizler için boşanma davasında “temyiz dilekçesi” örneğini ele aldık:

YARGITAY  (     )  HUKUK  DAİRESİ  SAYIN  BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

              BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE  MAHKEMESİ  SAYIN  HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No :

 

TEMYİZ EDEN

(DAVALI-KARŞI DAVACI):

VEKİLİ:

(D A VACI-KARŞI DAVALI):

VEKİLİ:

 

KONUSU:  Büyükçekmece 1.Aile Mahkemesinin 2011/394 esas nolu, 24.05.2012  karar tarihli kararın temyizen incelenip bozulması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-)  Eşini aldatan birinin bilgisayarını ulu orta yerde açık bırakması, 20 yıllık evli, 2 çocuk annesi ve aklı başında olan bir insandan beklenemeyecek bir durumdur.  Bu hal ve hareketler aldatan birini değil, başta eşine olmak üzere aile birliğine sadık ve kendinden emin bir eşin sergileyeceği tavırlardır.

2-) Bilgisayarın ulu orta yerde açık olması ve şifrelerin aile fertlerince biliniyor olması, müvekkilem üzerine atfedilen yazıların, aile fertlerinden biri tarafından da yazılabileceği ihtimalini gösterir.

Ki bu yazıların müvekkilem tarafından yazıldığını düşünsek dahi, yazıların içeriğine bakıldığında, yazıların öyle aldatmaya yönelik, cinsel içerikli ve aile birliğini temelinden sarsacak derece kötü yazılar olmadığı aşikardır. Bu yazıların bu denli kötü yorumlanması tamamen kocanın aşırı kıskançlık ürünüdür.

3-) Mahkeme tanık beyanlarımızı dikkate almamış, tamamen davacının sunmuş olduğu tanık beyanları doğrultusunda karar vermiştir. Yeminsiz dinlenen ve babaları tarafından annelerine karşı doldurulan evlatların ne kadar doğruyu yansıtacağı meçhuldür.

4-) Mahkemenin, olayları hayatın olağan akışına çelişir bir şekilde yorumlaması ve bu yoruma dayanarak çelişik bir kanaate varması kanuna aykırıdır. Olayların yanlış yorumlanması ve delillerin yanlış değerlendirilmesi tamamen bozma sebebidir.

SONUÇ:  Yukarıda açıkladığımız sebepler doğrultusunda, Büyükçekmece 1.Aile Mahkemesinin 2011/394 esas nolu, 24.05.2012  karar tarihli kararın temyizen incelenip bozulmasını vekaleten talep ederim.

                                                                                                             Temyiz eden Vekili

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*