273 okunma

Boşanma Davasında Tazminat İsteyen Eş Kusursuz Mu Olmalıdır?

1) Tazminat isteyen eş kusursuz olmalıdır:

Maddi tazminat talep edebilmek için, talepte bulunan eşin kusursuz olması gerekir. Burada «kusursuz olma» deyimine verilecek anlam son derece önemlidir. Gerçekten, kusursuz olmadan maksat acaba tazminat talebinde bulunacak eşin mutlak kusursuzluğu mudur?

Maddi tazminat isteyecek tarafın mutlak olarak kusursuz olması gerekmez. Zira bir boşanma davasında eşlerden birinin mutlak olarak kusursuz olması pek nadirdir. Çoğunlukla iki eşin de kusurlu olması mümkündür. Eğer tazminat talep edecek eşin mutlak surette kusursuz olması aranacak olursa bu durum maddi tazminat talebinin sınırlarını çok daraltır. Böyle bir durumda maddi tazminat sadece istisnai hallerde söz konusu olur. Böylece maddi tazminat uygulaması önemini yitirmiş hale gelir.

Bu nedenle, kusursuzluk konusunda Yüksek Mahkemenin bir kararında getirdiği şu ölçüye uyulmakta yarar vardır: Acaba tazminat talebinde bulunan eşin herhangi bir kusuru ile evlilik birliğinin ortadan kalkması arasında sebep ve netice ilişkisi var mıdır? Eğer hakim böyle bir illiyet ilişkisini tespit ederse, tazminat talep eden eşin kusursuzluğunu kabul etmeyecektir. Tazminat talep eden eşin kusurları bulunmakla beraber, bunlar evlilik birliğinin ortadan kalkmasına sebep olan diğer olaylara nispetle ikinci derecede kalıyor veya bir takım kışkırtmaların, tahriklerin basit birer reaksiyonu olmaktan ileri gitmiyorsa, onu yine kusursuz saymak gerekir, fakat bu son durumda hakim müterafık(zarar görenin kusuru) kusur dolayısıyla B.K. m. 44 hükmünü uygulayarak tazminat miktarında indirme yapabilir.

Kaynak: https://av-saimincekas.com/bosanma-davasinda-maddi-ve-manevi-tazminat/

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*