358 okunma

Evliliğin Mutlak Butlanla Batıl Olması

Evliliğin Mutlak Butlanla Batıl Olması

Madde 145 –  Aşağıdaki hallerde evlenme mutlak butlanla batıldır:

1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,

2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,

3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,

4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

Davacı-davalı erkek tarafından kendisi veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan hastalığın kendisinden gizlenerek evliliğin gerçekleştiğinden bahisle nisbi butlan nedeniyle evliliğin iptali yönünde, davalı-davacı kadın tarafından da evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasında, mahkemece davalar birlikte görülerek mutlak butlan sebebiyle tarafların evliliklerinin iptaline karar verilmiş ise de; davalı-davacı kadının açmış olduğu boşanma davası tefrik edilerek bu davada, nisbi butlan nedeniyle açılan dava sonucu bekletici mesele yapılarak sonucuna göre; davacı-davalı erkeğin açtığı davada ise deliller nisbi butlan nedeni bakımından değerlendirilerek ve taleple bağlılık kuralı dikkate alınarak neticesi uyarınca bir karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Dava, mirasçı tarafından açılan Evliliğin Mutlak Butlanla Batıl Olması (TMK m.145) yöneliktir. Davalı vekili adına dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin bildirilmesi için düzenlenen tebligat davalı vekilinin çalışanı tarafından tebellüğ edilmiştir. Tebligat mazbatasında tebellüğ saatinde vekilin nerede olduğuna dair bir bilgi olmadığı için yapılan tebliğ geçersiz olduğu gibi dilekçeler teatisi tamamlanmadan ön inceleme aşamasına da geçilemez. Açıklanan sebeple davalıya dava dilekçesinin usulüne uygun tebliği ile dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra ön inceleme aşamasında taraflara delillerini sunmaları için süre verilip, gösterdikleri takdirde delilleri toplanılarak hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekir.

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*