509 okunma

Evliliğin Butlanında Mirasçıların Dava Hakkı

Evliliğin Butlanında Mirasçıların Dava Hakkı

Madde 159 – Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Örnek Olarak Bir Yargıtay Kararı Paylaşmak Gerekirse:

Kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır. Bu sebeple butlan davası sırasında eşlerden birinin ölmesinin yanı sıra eşlerden birinin ölümünden sonra butlan davası da açılmış olması durumunda da sağ kalan eşin mirasçı olması asıldır. Sağ kalan eşin evlilik akdinin kurulması anında iyi niyetli olmadığı, eşlerden birinin ölümünden sonra ilgililer tarafından açılan mutlak butlan davasında kanıtlanmalıdır. Eşlerden birinin ölümünden sonra ilgililer tarafından mutlak butlan davası açılmamışsa, sağ kalan eş evliliğin kurulması anında iyi niyetli sayılır. Evlilik akdinin kurulduğu anda iyiniyetli olmayan eş, mirasçı olamaz.

Evliliğin Butlanı Davasında Yargılama Usulü Nasıl Yapılır?

Madde 160 – Evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

Davacı-davalı kadın tarafından açılan nafaka davası ile davalı-davacı koca tarafından açılan boşanma davası birleştirilmiş, davalı-davacı koca 28.09.2011 tarihli ıslah dilekçesi ile davanın evlenmenin mutlak butlanla iptali olarak görülmesini talep etmiştir. Mahkemece, davalı-davacı kocanın ıslah dilekçesi dikkate alınmadan boşanma kararı verilmiştir. Hakim taleple bağlıdır (HMK.md.26). Açıklanan nedenlerle, davalı-davacı kocanın açtığı davanın evliliğin butlanı çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*